“Bygg ökningen i Sverige”

I Sverige har beslut tagits om att förlänga elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionsökning på ytterligare 18 terawattimmar. Norge är inte lika positiva till en ökning utan har som avsikt att avsluta samarbetet efter 2020, skriver Svensk Vindenergi. Förhandlingen om övergången är i startgroparna.

Något som organisationen ororar sig för är risken att delar av utbyggnaden inom det förlängda elcertifikatsystemet hamnar i Norge, trots att de då inte längre kommer att vara medfinansiärer.

Svensk Vindenergi menar att det är viktigt med en övergångslösning som gör att de 18 terawattimmarna hamnar i Sverige.