Vind- och solkraftsskulptur försörjer by med el

Giraffen 2,0, så heter den vindkraftsskulptur som är en del av en hållbarhetsstrategi för det framtida forskningscentret i Brunnshög, skriver Hållbar Stad.

Det är en vindkrafts- och solcellsanläggning som kan producera 14 000 kilowattimmar el per år. Anläggningen är uppförd mitt i en planerad forskarby i Brunnshög utanför Lund, mellan två supermikroskop som är under utveckling.

Giraff ska försörja besökscentret Möllegården med el.

– Giraffen är en rolig installation som genom sin spektakulära utformning bidrar till intresset för att besöka Möllegården och som stämmer väl in med hållbarhetsambitionerna som präglar hela området, säger Ulrika Lindmark, VD Science Village Scandinavia, till Hållbar Stad. 

Giraff är tillverkad av InnoVentum.