Boralex förvärvar 200 megawatt

Boralex har förvärvat en portfolio på totalt 200 megawatt av vindkraftsprojekt lokaliserade i både Frankrike och Skottland.

Bland annat innehåller portfolion ett projekt på 23,5 megawatt i Skottland och 51 megawatt av projekt i Frankrike, redo för byggstart.