Stark vindkraftsutveckling i Finland

Låga elpriser har lett till att vindkraftsutbyggnaden tappade fart i Sverige, men för vår granne Finland går det bra, så bra att det till och med är en rådande vindkraftsboom, speciellt i norra Österbotten och Lappland, rapporterar FNB.

– Det byggs mer än någonsin. Det här blir ett rekordår och det händer mycket även nästa år. Branschen slår nya rekord hela tiden, säger Heidi Paalatie, organisationschef på Finska vindkraftsföreningen, till nyhetsbyrån.

Men trots detta är framtidsutsikterna för branschen är osäkra. Orsaken till den nuvarande ruschen är den så kallade inmatningstariff, ett garantipris för varje megawattimme, som staten införde 2011. Men i november 2017 kommer stödet att upphöra och bara de projekt som då producerar el från minst ett kraftverk kan få pengar, enligt FNB.

(TT)