Protester mot vindkraft i Målajord

I Målajord, vid byn Eke i Växjö kommun har det nu bestämts att tre stycken vindkraftverk ska upp. Mångkraft har fått miljötillstånd av Länsstyrelsen och projektet väntas kunna komma igång inom ett år.

Men boende i närheten till vindkraftverken är inte nöjda, då de oroar sig för störande ljud och ljus och en oro kring hur verken ska påverka byns kulturvärden, skriver P4 Kornoberg.