Potentiella områden för vindkraft utanför New York

Statliga Long Island Power Authority och New York State Energy Research & Development Authority ska tillsammans ha lokaliserat sex olika platser potentiella för vindkraft utanför New York.

Men inga beslut har ännu tagits för att fastställa någon lokalisering.

Planen, Offshore Wind Master Plan, väntas vara klar till 2017.