Amazon planerar ny park i Texas

Amazon planerar att konstruera en ny vindkraftspark I Texas på en kapacitet om 253 megawatt, skriver Reuters.

Parken ska kunna generera 1 miljon megawattimmar av vindkraft årligen med hjälp av 100 vindkraftsturbiner. 

Lincoln Clean Energy ska bygga, äga och driva projektet.