Produktionsrekord för Brasilien

Brasilien når produktionsrekord, deras kapacitet på över nio megawatt försörjde med 5 783 megawatt 27 miljoner hushåll med el.

En av anledningarna till produktionsrekordet är bland annat på grund av landets södra del där produktionsnivåerna aldrig har varit högre.

Vindkraft ska hjälpa till att fylla upp det tomrum som har lämnats av vattenkraft på grund av brist på regn under de senaste åren, skriver Windpower Monthly.