Statoil utökar deras brittiska portfölj

Statoil och Statkraft (som äger 40 procent var i projektet) har nu tecknat en överenskommelse där Statoil ska ta över driften av den havsbaserade vindkraftsparken Sheringham Shoal, från och med januari 2017.

Genom samma avtal kommer också Statoil öka sin närvaro i andra projekt, som till exempel Dogger Bank.

Resterande 20 procent i projektet Sheringham Shoal ägs av UK Green Investment Bank.