Aecom ingenjör för Mount Emerald

I Australien har vindkraftsprojektet Mount Emerald på en kapacitet om 180 megawatt fått en ny ingenjör.

Aecom Technology Corp kommer att verka som ägarens ingenjör.

Företaget kommer att ta hand om tekniska villkor, risker och utmaningar under projektets olika faser.

Ägaren av projektet är ett samriskföretag mellan Port Bajool och Ratch Australia Corp Ltd.