”Finns inga betydande satsningar på förnybar energi”

Regeringen föreslår en budgetproposition större är någonsin gällande klimat och miljö. Men trots detta menar Svensk Vindenergi att ”några betydande satsningar på förnybar energi går inte att finna.”

Nästan 13 miljarder kronor ska satsas mellan 2017-2020 på fyra övergripande områden: omställningen till förnybar energi, lokal klimatomställning, fossilfria resor och internationella klimatinvesteringar.

Svensk Vindenergi ser inte den föreslagna budgeten som gynnsam för vindkraftsbranschen. De menar att satsningarna inte räcker för att förverkliga den blocköverskridande energiöverenskommelsen – grovt sett 100 procent förnybar el till 2040.

Föreningen anser att många punkter är bra, som ökad satsning på forskning inom energiområdet och att regeringen inför en utsläppsbroms.

Men satsningarna underlättar inte utbyggnad av förnybar elproduktion i större omfattning – investeringshorisonten är för lång, medan den globala uppvärmningen kräver snabba och verkningsfulla åtgärder, skriver Svensk Vindenergi.

Föreningen menas att det behövs krafttag för att lösa branschens lönsamhetsproblem, några av åtgärderna de föreslår är:

- En snabbare reduktion av överskottet

- Skapa en fungerande prissättning

- Skapa förutsägbarhet som behövs gällande total efterfrågan

- Öka transparensen för marknadens aktörer

- Tätare annulleringar

Ni kan läsa mer om förslagen här.