Inbrott i vindkraftverk

Ulla Hedman Andrén, verksamhetschef på Svensk Vindkraftförening, skriver att föreningen har uppmärksammat inbrott i vindkraftverk den senaste tiden i Sverige.

Tjuvar ska ha hittat olika sätt att ta sig in genom dörren till vindkraftverket. Några av metoderna som har använts är brutit upp med kofot, slagit sönder luftgaller samt genom att borra ett hål och på så sett kommit åt nödutrymningsreglaget. Efter det har tjuvarna kunna brutit strömmen i verket och monterat ner kablar.

Svensk Vindkraftförening erbjuder bland annat en vindkraftsförsäkring mot liknande brott.

Förutom en försäkring tipsar de även om åtgärder som kan vidtas för att undvika liknande händelser:

- Förse med larm kopplat till larmcentral

- Montera extra lås på dörren till vindkraftverket

- DNA-märk kablarna

- Ronder vid vindkraftverket

- Grannsamverkan

- Stängsel runt vindkraftverket