Vind 2016

På årets Vindkonferens kommer det att ligga fokus på vårt avlånga land – Sverige, där temat lyder ”Från inställning till omställning”.

Den 26-27 oktober anordnas Vind 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm, en symbolisk plats för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför, skriver Svensk Vindenergi som anordnar eventet.

På första plats finns energiminister Ibrahim Baylan som inleder det fullspäckade programmet. Det kommer också finnas, på Torgets lilla scen, löpande minipresentationer för att väcka debatt och diskussion.

Bland talarna finns också Susanna Baltscheffsky, klimat- och miljöjournalist, f.d. chefredaktör, Ny Teknik, Maud Olofsson, f.d. närings- och energiminister samt f.d. partiledare (C), Markus Wråke, vd, Energiforsk, Matilda Afzelius, ordförande, Svensk Vindenergi, Filip Johnsson, professor i Energi och Miljö, Chalmers Tekniska Högskola, Lars Blomfeldt, direktör M&A med ansvar för finansieringsfrågor, Ernst & Young, Per Bolund, finansmarknad- och konsumentminister, Märtha Josefsson, ordförande kapitalförvaltningsfonden, Mistra, Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande, Folksam, Omid Ashrafi, transaktionsrådgivning, Newsec, Jan Sandström, kreditanalytiker, Swedbank och många fler!

Några av programpunkterna lyder enligt följande: 

- Finansiering på kort och lång sikt

- Dagsaktuell energipolitik

- Hållbar utbyggnad av vindkraft – i goda vindlägen

- Så kapar vi kostnaderna med teknikutveckling och driftseffektivisering

- Snedvrider svenska stamnätstariffer konkurrensen?

 

- Hur mycket kommer finansmarknaden att investera i förnybart framöver?

 

Här finns mer information om eventet: 

www.vindkraftsbranschen.se/vind2016/

 Susanna Baltscheffsky, klimat- och miljöjournalist, f.d. chefredaktör, Ny Teknik• Maud Olofsson, f.d. närings- och energiminister samt f.d. partiledare (C)• Markus Wråke, vd, Energiforsk• Matilda Afzelius, ordförande, Svensk Vindenergi