Slater Technology Fund investerar i vindkraft

Slater Technology Fund har valt att investera en summa om 2,1 miljoner kronor (250 000 dollar) i ett start-up företag som arbetar med att minska kostnaderna kring vindkraft.

Aquanis, som företaget heter, utvecklar ett system som ska kunna förbättra både effektiviteten och förlänga livslängden hos vindkraftverk.