UGE avyttrar till Zhenyu Li

Företaget UGE International, som förser marknaden med globala förnybara energilösningar, har nu avyttrat bland annat deras dotterbolag UGE Holdings.

Zhenyu Li förvärvar dotterbolaget tillsammans med fem andra dotterbolag inom vindkraft.

North American Wind Power skriver att företaget kommer att fortsätta att arbeta med vindkraft, men under namnet V-AIR Wind Technologies.