Minskad vinst för Inox Wind

Indiska Inox Wind rapporterar en minskad vinst under deras första fiskala kvartal. Minskningen omfattar 80 procent, mestadels på grund av en skillnad i produktionstakten av olika turbindelar.

Vinsten föll till 15 miljoner kronor (1,77 miljoner dollar).

Företaget tillverkade 40 megawatt av gondoler och nav under kvartalet. Jämfört med föregående kvartal då mer än 120 megawatt producerades, tillsammans med 140 megawatt från torn.