En turbin per dag

Det växer så det knakar i Skottland. Antalet vindkraftsturbiner har ökat med ungefär en installerad turbin per dag, skriver The Scotsman.

Idag finns det omkring 3 400 installerade landbaserade turbiner, en ökning från 1 657 från 2012.

1 547 turbiner har fått grönt ljus för installation.  

Men det finns fortfarande underliggande problem med en snabbt växande vindkraft. Skottland var tvungna att tidigare i år stänga av turbiner på grund av ett överskott på el. Utveckling är alltid bra, men för att Skottland (och andra länder) ska kunna dra högsta möjliga nytta av vindkraften måste en lösning fixas för lagringsfrågan. Eller om möjligt komma fram till ett europeiskt avtal där överflödig el kan skickas från länder med överflöd till länder med efterfrågan.