Utländska investerare kan erhålla polsk ersättning

I maj i år röstades ett lagförslag igenom, Polish Wind Energy Investments Act, som många tycker motarbetar och försvårar utbyggnationen av vindkraft i landet. Bland annat en strikt lagändring om avståndet mellan vindkraft och boende.

Men nu kan det finnas möjligheter för utländska investerare att få hjälp i form av ekonomisk ersättning om deras aktuella vindkraftsprojekt i landet motarbetas, genom att använda sig av internationell lag, skriver Piotr Mrowiec, partner Rechtsanwalt, Mediator, Rödl & Partner och Rafał Bobkiewicz, Rechtsanwalt, Rödl & Partner för Sun & Wind Energy.

Det ska vara möjligt för investerare att vända sig till internationella Court of Arbitration, utanför Polen, som sköter avtal utanför polens lagar. De kann hantera situationer där bilaterala investeringsavtal har tagit plats, vilka Polen ska vara partisk i (omkring 60 av dem för att vara exakt, bland annat med Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Österrike och USA), samt ett multilateralt avtal som innehåller särskilda bestämmelser om skydd av investeringsprojekt inom energisektorn och energistadgan.