Akuo och Eurus driftsätter Florida 2

Akuo Energy och Eurus Energy America har driftsatt deras vindkraftsprojekt Florida 2 på 50 megawatt.

Vindkraftsprojektet är lokaliserat i Uruguay och består av 15 stycken vindkraftsturbiner från Vestas typ V117 på 3,3 megawatt vardera.

Projektet är det andra som Akuo Energy och Eurus Energy America driftsätter tillsammans.