Nordex levererar till irländskt projekt

Nordex meddelar att de har tecknat avtal angående turbinleverans till ett vindkraftsprojekt på Irland

Leveransen omfattar elva stycken typ N90/2500 som ska till vindkraftsprojektet Slievecallan East. Kund är Brookfield Renewable.

Driftsättning planeras i slutet av 2016.