Southern Power förvärvar Grant Plains

Southern Power, ett dotterbolag till ett företag baserat i Oklahoma, förvärvar Grant Plains från Apex Clean Energy.

Vindkraftsprojektet omfattar en kapacitet på 147 megawatt.

Förvärvet är det tredje företaget har gjort av Apex Clean Energy. Tidigare köp omfattar bland annat projektet Grant Wind på 151 megawatt.