Grönt ljus för turbiner i Wales

I Wales, specifikt i Llangurig, har nu sex stycken vindkraftsturbiner fått grönt ljus för installation.

Investeringar väntas omfatta 222 miljoner kronor (20 miljoner pund).

Platsen ansågs vara “fel” för turbinerna, men efter en överklagan som gick igenom från Bryn Blaen Wind Farm Ltd kunde projektet sätta igång.