Qollpana i Bolivia testar driften

På vindkraftsparken Qollpana i Bolivia på 24 megawatt pågår nu tester inför drifttagning.

Parken består av åtta turbiner på tre megawatt vardera.

Investeringen för parken ska ha omfattat 541 miljoner kronor (64,5 miljoner dollar).

Första fasen färdigställdes 2014, den består av två turbine med en kapacitet på 1,5 megawatt vardera.