Inga renar i områden med vindkraftverk

Enligt en forskningsrapport från Statens lantbruksuniversitet ska renar undvika att gå i områden där det finns vindkraftsverk, skriver Sveriges Radio.

Tanken bakom Statens lantbruksuniversitets forskning har varit att ta reda på hur renarna och renskötseln påverkas av vindkraft.

Forskarna tittade på hur renarna förhåller sig till vindkraftparksområdena före, under och efter utbyggnaden - genom spillningsinventeringar och GPS-halsband.

Områden som har undersökts är vindkraftsetableringar i kalvningsområdet i Malå sameby och vinterbetesområdet för bland annat Vilhelmina norra sameby.

Forskarna tror att renarna undviker vindkraftsverken för att slippa se verken och slippa höra ljudet från dem.