Orkanvindar påverkar skotsk vindkraft

Vindkraftsparker i Skottland har tvingats stänga ner på grund av starka orkanvindar (185 kilometer i timmen) som gjorde att vindkraften producerade mer el än vad som konsumerades.

Vindkraften erhöll en rekordsumma om 60 miljoner kronor (7,2 miljoner dollar) för att stänga ner i augusti månad. 

På grund av en ökning av förnybara energikällor händer det oftare att elöverskott inträffar på väldigt soliga eller vindrika dagar, vilket leder det nationella nätet till att betala operatörer för att stänga ner ett tag för att balansera nätet, skriver Bloomberg.