Vindkraftsbygge igång trots stopp

Vindkraftsparken på Kafjärden, Eskilstuna, har blivit stoppad av Länsstyrelsen tills att myndigheten har utrett om byggloven är giltiga. Men trots detta fortsätter företaget att gjuta betongfundament. Anledningen till att bygget är stoppat kommer från de boende som har protesterat och menar att bygglovet inte följer plan- och bygglagen. Envision Energy är byggherre för projektet. Men Anders Jacobssen från Envision Energy berättar till Sverige Radio att det är nödvändigt att gjuta betongen innan stoppet, annars kan djur och människor falla ner i gropen och skada sig. Enligt Länsstyrelsens jurist Maria Pettersson är det svårt att uträkna om betongarbetet är ett brott mot byggstoppet eller inte.