Senvion expanderar i Indien

Senvion meddelar att de har tecknat ett avtal om att förvärva turbinproduktion, portfolio och infrastruktur av Kenersys India Private Ltd i Baramati. Målet är att addera Indien som en av dess kärnmarknader.

Produktionsanläggningen ska ha en kapacitet på 250 megawatt, enligt tillverkaren, med möjligheter till expansion.

Portfolion innehåller tillgångar från två megawatt till 2,6 megawatt, med en samlad installation på 220 megawatt, i Indien.