Positivt för drift- och underhållsmarknaden 2020

Delvis på grund av sjunkande kostnader och teknologiska avanceringar ska den globala drift- och underhållsmarknaden se en ökning på omkring 143,9 miljarder kronor (17 miljarder dollar) till 2020, enligt en ny rapport från GlobalData.

Vindkraftsmarknaden tros växa kraftigt under den kommande fyraårsperioden, något som kommer att ha stor betydelse och påverka den framtida utvecklingen av drift- och underhållsmarknaden från 84 miljarder kronor (10 miljarder dollar) 2015 till 143,9 miljarder kronor till 2020.

Den årliga tillväxten kommer att ligga på 11,2 procent, med hjälp av en växande vindkraftsmarknad hand i hand med ökad miljöoro och teknologiska avanceringar.

Det ska också bli vanligare att aktörer samarbetar med varandra för att dela med sig av kunskaper, aktörer som Vattenfall, RWE och Dong Energy har redan startat en online-baserad plattform för att dela med sig av kunskaper kring drift och service av vindkraftsparker, skriver Business Green.