Tysklands nya Offshore Wind Energy Act orsakar oro

En ny lag är under utveckling i Tyskland - Offshore Wind Energy Act. Lagen antogs tillsammans med Renewable Energy Act revision (EEG 2017) av regeringen och väntas tas i kraft 2017.

Den nya lagen innebär att systemet kommer att fokusera på auktioner för vindkraft för att på så sätt kunna hålla reda på vindkraftskapaciteten som installeras varje år och kunna förse marknaden med marknadsbaserade element för att stödja investeringar i förnybar energi.

Tyvärr kan också den nya lagen innebära strandsatta investeringar för tyska utvecklare, på omkring 207 miljoner kronor (22 miljoner euro), med en potentiell kapacitet på 2,24 gigawatt, skriver Windpower Monthly. PNE Wind är redo att ta till lagliga hjälpmedel för att undvika detta.

Alla pågående tillståndsförfaranden gällande havsbaserade projekt kommer löpa ut den 1 januari 2017 om de inte har fått godkännande, en godtycklig plan eller gått igenom en offentlig utfrågning kring en tillståndsansökan före den 1 augusti 2016.

Något som påverkar PNE:s projekt Atlantis II och III, Jules Verne, Nemo och Nautilus – detta utan någon form av kompensation.