Högre vinst för LM Wind

Första halvåret av 2016 har varit gynnsamt för LM Wind Power, som nådde en vinst på 247 miljoner kronor (26,2 miljoner euro).

En stor ökning från samma period föregående år där vinsten då låg på en summa om 28 miljoner kronor (tre miljoner euro).

Märkbart var det andra kvartalet som visade på specifik förbättring, nästan en fördubbling jämfört med samma period 2015.