Starka vindar för Eon

På grund av starka vindar och två drifttagna havsbaserade vindkraftsprojekt har Eons förnybara energivinster innan skatt och ränta ökat med 500 miljoner kronor (53 miljoner euro) första halvan av 2016 jämfört med samma period förra året, till 2,4 miljarder kronor (254 miljoner euro).

Vindkraftsprojekten Amrumbank West på 302 megawatt och Humber Gateway på 219 megawatt driftsattes båda två 2015.