Nordex levererar elva turbiner till finsk park

Nordex har vunnit ytterligare en order för den finska vindkraftsparken Kivivaara-Peuravaara.

Kund är Taaleri och ordern omfattar en leverans av elva turbiner typ N131/3000.

Sammanlagt kommer vindkraftsprojektet nu bestå av 30 turbiner. Projektet möter många utmaningar, bland annat från den omkringliggande skogen och kullar vilka orsakar turbulens, tillsammans med en temperatur som ofta är nära fryspunkten.

På grund av detta kommer tillverkaren installera turbinerna på 144 meter långa ståltorn tillsammans med ett avisningssystem.