Eon driftsätter Colbeck’s Corner

Eon meddelar att de driftsätter deras vindkraftspark Colbeck’s Corner i Texas.

Parken omfattar en kapacitet på 200 megawatt och är lokaliserad öster om Amarillo, Texas och består av tolv stycken turbiner från General Electric på 1,79 megawatt vardera.

Elen från parken ska kunna försörja 64 000 hushåll.