Rhyd y Groes erhåller planeringstillstånd

Vindkraftsprojektet Rhyd y Groes i Wales, har fått planeringstillstånd av Anglesey County Council som röstade igenom förslaget, efter en process som först startade april 2015.

Ansökan lämnades av TPG Wind och omfattade från början 13 stycken vindkraftsturbiner.

Efter konsultationer med auktoriteter och samhälle blev det slutligen ett beslut om elva turbiner, vilka tre av dem har blivit lägre i höjd.