LIPA ansöker om 75 megawatt

Long Island Power Authority, LIPA, ansöker om att få bygga ett vindkraftsprojekt på 75 megawatt för att förse South Fork med el, ett område där efterfrågan växer.

Trots att beslutet har skjutits upp något, hoppas LIPA på att kunna starta igång diskussioner med utvecklaren Deepwater Wind.

Projektet kommer lokaliseras öster om Montauk söder om Block Island och kommer inte vara synbart från land.