Rabbalshede Kraft tecknar fyraårigt förvaltningsavtal

2010 bildades Gnosjö Energi, som ägs av fyra bolag inom Folksam, för syftet att äga och förvalta vindkraftsparken Kulltorp.

Nu har Rabbalshede Kraft tecknat ett fyraårigt förvaltningsavtal med bolaget, gällande vindkraftsprojektet Kulltorp, i Gnosjö kommun.

Rabbalshede ska svara för operativ förvaltning och driftövervakning av Gnosjö Energis fyra vindkraftverk på totalt tio megawatt. Vindkraftverken producerar årligen cirka 22,5 gigawattimmar el.