EDPR tecknar avtal för 200 megawatt

EDP Renováveis SA (EDPR), har genom dotterbolaget EDP Renewable North America LLC tecknat ett 15 år långt energiköpeavtal gällande ett vindkraftsprojekt i Iowa.

Projektet omfattar en kapacitet på 200 megawatt och driftsättning planeras 2018.

Efter detta avtal har EDPR nu tecknat energiköpeavtal för totalt en gigawatt i USA, vilket då avser projekt som ska installeras 2016-2020.