Positiva siffror för Litauen

Vindkraften i Litauen visar på positiva siffror första halvan av 2016, en ökning på 53,5 procent jämfört med samma period förra året, enligt siffror från elnätsoperatören Litgrid.

En av anledningarna är bland annat utökad installation av nya vindkraftsturbiner. Turbiner som totalt producerade 456,7 gigawattimmar mellan januari och juni. En ökning från 297,5 gigawattimmar samma period 2015.

Allt som allt ska vindkraften ha stått för 49,5 procent av all el lokalt genererad i Litauen första halvan av 2016.