Senvion levererar till hybridprojekt

I södra Australien, Coober Pedy, finns ett hybridprojekt där vindkraft, solkraft och mikrolagring ska arbeta tillsammans.

Senvion har vunnit leveransavtalet och ska leverera projektets vindkraftsturbiner.

Projektet startade 2014 och utvecklas av Energy Developments (EDL), med finansiering från Australian Renewable Energy Agency på 159 miljoner kronor (18,4 miljoner dollar).

Visionen är att staden Coober Pedy ska kunna ha en energimix med 70 procent förnybart och 100 procent under gynnsamma förhållanden.