Nordex tecknar amerikanskt avtal

Tyska tillverkaren Nordex har vunnit ett avtal vilket omfattar 243 megawatt.

Projektet är lokaliserat i Texas, kund avslöjas inte. 

Nordex ska enligt avtal leverera 81 stycken vindkraftsturbiner typ AW125/3000, designade för medelvindsområden IEC-2.

Installation väntas tidigt 2017.