Sempra förvärvar Apple Blossom

 Sempra U.S. Gas & Power, ett dotterbolag till Sempra Energy, har förvärvat vindkraftsprojektet Apple Blossom i Michigan från Geronimo Energy LLC.

Vindkraftsparken omfattar 100 megawatt och kan generera tillräckligt med el för att försörja 38 000 hushåll.

Konstruktion och kommersiell drift väntas i slutet av 2017.