Eon tecknar avtal med Digital Realty

Eon har tecknat ett långsiktigt avtal med Digital Realty, en leverantör av datacenter, samlokalisering och samtrafikslösningar, vilket avser köp av el från vindkraftsparken Colbeck’s Corner.

Colbeck’s Corner omfattar en kapacitet på 200,48 megawatt, öster om Texas. Parken består av 112 stycken turbiner från General Electric på 1,79 megawatt vardera.

Parken ska kunna förse 64 000 hushåll med el.