Kontroversiell park i Wales får grönt ljus

Enligt RWE Innogy UK ska regeringen i Wales ha gett klartecken för en planerad vindkraftspark, vilken planeras att lokaliseras på hedarna norr om Swansea, Mynydd y Gwair.

Trots detta, menar opponenterna att tillverkaren inte kan fira riktigt ännu då problem fortfarande ska finnas kring en tillfartsväg.

Men RWE har redan fått tillåtelse av både rådet i Swansea och regeringen för allmänningar.

När parken väl är igång ska den ha en kapacitet på 33,6 megawatt.