Möjligt med park vid Rätansbyn

Länsstyrelsen utreder nu en möjlig vindkraftspark i Rätansbyn, Bergs kommun, Jämtland.Bergs kommun ska ha valt ut vissa områden kring Nordkölen som lämpliga för vindkraft.

En ansökan om miljötillstånd för att sätta upp 48 nya vindkraftverk har lämnats in till länsstyrelsen. Vindkraftsbolagets mål är att driftsätta vindkraftsverken våren 2020.