Nordex vinner irländskt avtal

Nordex har tecknat ett avtal vilket avser leverans av en kapacitet på 47,5 megawatt över 19 stycken vindkraftsturbiner.

Kund är TCI Renewables.

Projektet, Brockaghboy, är lokaliserat på norra Irland och kommer bestå av turbiner typ N90 på 2,5 megawatt vardera.

Installation väntas 2017