Senvion klar med första leveransen

Senvion har levererat deras första leverans till vindkraftsprojektet Mesgi’g Ugju’s’n i Quebec. Totalt består leveransen av 46 stycken turbiner på 3,2 megawatt vardera.

Det är första gången som Senvion installerar deras turbin på tre megawatt, vilket också blir Kanadas största installerade turbin hittills.

Projektet ska kunna generera tillräckligt med el för att försörja 30 000 hushåll.