Japanska Itochu i Texas

Japanska Itochu är aktuella med ett vindkraftsprojekt i USA. Planen är att driftsätta parken i mars 2017.

Projektet kommer, förutom vindkraft, även inneha solkraft och omfatta investeringar på omkring 2,5 miljarder (300 miljoner dollar).

Tyr Energy, ett av Itochus enheter, arbetar tillsammans med Kanadensiska investeringsfonder och förvaltare för att få igång projektet.