Danska investeringar i USA

Danska fondförvaltaren Copenhagen Infrastructure Partners har förvärvat två stycken vindkraftsprojekt i Texas, från Tri Global Energy.

Projekten köpet omfattar är Bearkat på 366 megawatt i Glassock County och Blue Cloud på 150 megawatt i Bailey och Lamb.

Projekten väntas tas i drift 2018 för att kunna erhålla produktionsskattelättnader.