Grekiskt avtal för Nordex

Nordex har tecknat ett avtal med grekiska lokala Terna Energy. Avtalet avser en kapacitet på 30 megawatt.

Nordex ska leverera tio stycken vindkraftsturbiner till två olika projekt. Första leveransen omfattar fem stycken turbiner typ N100 på 3,3 megawatt vardera, de ska till Mougoulios.

Den andra leveransen omfattar tre turbiner typ N100 på 3,3 megawatt och två turbiner typ N90 på 2,5 megawatt, de ska till Plagia Psiloma.

Båda projekten planeras färdigställas 2017.