22 procent från vindkraft på Irland

På Irland stod vindkraften för 22 procent av elproduktionen första halvan av 2016.

Enligt The Irish Wind Energy Association (IWEA) ska Irland komma i närheten av Spaniens kapacitet, där vindkraft genererade 23,6 procent.

Vindkraftstoppen registrerades 28 januari då 2 132 megawatt producerades, nästan nog för att täcka 60 procent av elbehovet den dagen.